Bhik­hhu Bodhi is een van onze favo­rie­te schrij­vers. Zijn werk is altijd betrouw­baar, zijn ken­nis en over­zicht van de Pali Canon bewon­de­rens­waar­dig. Dit werk over het acht­vou­di­ge pad, de weg die voert tot bevrij­ding van het lij­den, is daar geen uit­zon­de­ring op. Hel­der geschre­ven, geschikt voor de begin­nen­de en gevor­der­de beoe­fe­naar.