Bhik­hhu Bodhi is een van onze favo­rie­te schrij­vers. Zijn werk is altijd betrouw­baar, zijn ken­nis en over­zicht van de Pali Canon bewon­de­rens­waar­dig. Dit werk over het acht­vou­di­ge pad, de weg die voert tot bevrij­ding van het lij­den, is daar geen uit­zon­de­ring op. Hel­der geschre­ven, geschikt voor de begin­nen­de en gevor­der­de beoe­fe­naar.

Schrijf je in voor nieuws en updates!

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?