Een meditatieleraar is essentieel bij het beoefenen van samatha-meditatie. Mediteren is een subtiel en dynamisch proces vol valkuilen waar iemand die de weg al heeft belopen je op kan wijzen.

Zonder leraar loop je het risico je van alles in te beelden, dingen belangrijk of mooi te vinden die dat niet zijn.

Of het blijkt moeilijk om met geduldige inspanning te blijven mediteren, misschien denk je wel dat je het niet kan, dat het je niet gaat lukken of dat verdere inspanning gewoon niet loont. Een leraar biedt dan de nodige inspiratie, een kijkje naar wat mogelijk is, ook voor jou.

Je hebt soms even een duwtje nodig om weer op het rechte pad te komen en niet af te dwalen. Daarnaast leert de ervaring dat alles in je meditatie wordt uitvergroot en zijn er ervaringen die je niet kan plaatsen. Het kan dan erg fijn zijn om dit te kunnen bespreken.

Uiteindelijk heb je simpelweg (nog) niet de wijsheid om de dingen te zien zoals ze zijn, zelfs niet om je eigen proces op waarde te schatten.

Aan het hoofd van deze methode staat onze leraar Ahba, een befaamd meditatiemeester en abt van een groot boeddhistisch klooster in Noord-Thailand. In Nederland biedt Herman Schreuder de nodige begeleiding. Onze leraren hanteren een strikte ethische code die diep met de beoefening zelf verweven is.

De begeleiding vindt plaats uit liefde en dankbaarheid voor de Dhamma en is geheel op donatiebasis.

De basis van deze meditatie ligt in het er zelf mee aan de slag gaan, elke dag beoefenen. In Nederland bestaat de mogelijkheid naast de eigen beoefening ook mee te doen met onze meditatiegroepen.

Wil je eens persoonlijk kennis komen maken? Neem dan contact met ons op.

Ahba


Ahba (‘Ahba’ is Birmees voor vader) is ergens in de jaren ’50 van de vorige eeuw als monnik uit de bossen in Myanmar verschenen.In 1954 nam hij deel aan de zesde boeddhistische raadsvergadering in Myanmar waar hij het belang van samatha (concentratie) benadrukte, gebaseerd op zijn diepe ervaring hiermee.

In 1961 verbleef hij in Mukyawann en werd al snel bekend als de Mukyawann Sayadaw (Sayadaw is een eervolle Birmese titel voor een hoge monnik) vanwege zijn enorme concentratie en kennis van alle aspecten van de Dhamma.

In 1969 werd hij als vooraanstaand meditatie- en Abhidhamma-leraar abt van een groot klooster in Yangon.

Door zijn steeds toenemende invloed vormde hij echter een dreiging voor de (militaire) junta en vluchtte daarom noodgedwongen op een nacht in 1981 naar Thailand, waar hij in de bergen van Noord-Thailand intrek vond in een klein, van oorsprong Birmees, houten kloostertje, zonder water of elektriciteit.

Sindsdien is zijn klooster uitgegroeid tot een van de grootste kloosters in Noord-Thailand en in de loop van de jaren hebben vele duizenden bezoekers de weg naar zijn klooster weten te vinden. In Thailand is hij bekend als Luang Por Opart (‘Luang Por’ betekend eerwaarde vader).

In het klooster wonen nu ongeveer 25 monniken en 200 novicen. Het klooster is voornamelijk een boeddhistische school waar de leringen van de Boeddha worden gedoceerd. Ook leren de monniken Pali, de taal die destijds werd gebruikt om de leringen van de Boeddha op te schrijven.

Ahba’s school staat al jaren in de top drie van beste scholen van Thailand, en er wordt vol bewondering gekeken hoe hij dit vanuit het niets heeft opgebouwd.

In Thailand heeft hij inmiddels een koninklijke onderscheiding gekregen en is zijn klooster tot koningsklooster benoemd.

Ahba geeft aan een klein aantal mensen les in samatha-meditatie op ‘buddho.

Hij heeft uitgelegd dat als het gaat om zicht krijgen op de werking van je eigen bewustzijn, het belangrijkste obstakel het gebrek of de afwezigheid van concentratie (samādhi) is.

Mensen willen veel te snel. Ze willen inzichten zonder eerst een fundament van moraliteit en concentratie te ontwikkelen waarmee wijsheid natuurlijk en vanzelf kan ontstaan.

Ahba benadrukt een geduldige beoefening, langzaam maar zeker, stap voor stap, zonder te verlangen. Dan gaat het gemakkelijk en vanzelf.

Herman


In Nederland onderwijst Herman Schreuder de buddho-meditatie.

Herman vond Ahba in 1983 na een zoektocht die hem van Myanmar naar Ahba’s klooster in Noord-Thailand had geleid. Later gaf Ahba aan dat hij Herman had geroepen omdat het tijd was om verder te gaan.

Sinds de eerste ontmoeting beoefent Herman het concentratie-systeem intensief, met vrijwel jaarlijks lange retraites, om zijn bewustzijn verder te ontwikkelen.

In 1998 is Herman ceremonieel door Ahba tot leraar benoemd op basis van zijn ervaring en verworven moraliteit, concentratie en wijsheid.

Op de vraag wat hij met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan wil doen, antwoordt hij:

Mijn leraar heeft al die jaren de moeite genomen mij dingen uit te leggen over de meditatie, over de werking van mijn bewustzijn en hoe de mentale wereld überhaupt in elkaar steekt. Hij hielp mij altijd als ik weer eens uit de bocht vloog. Ik ben daar intens dankbaar voor.

Vanuit deze dankbaarheid en mijn betrokkenheid met mijn medemens heb ik de wens op mijn beurt mensen in Nederland de gelegenheid te geven kennis te nemen van deze wonderschone meditatiemethodiek, die mijn leven zo veel goeds heeft gebracht.

Ik begeleid iedereen die echt belangstelling heeft om iets aan zijn eigen bewustzijn te willen veranderen. Deze methode richt zich in eerste instantie op het tot rust brengen van die wilde bosaap in ons hoofd, zodat we de dingen meer kunnen zien zoals ze werkelijk zijn en niet zoals ze zich aan onze overspannen geest voordoen.”

Herman is getrouwd en heeft twee volwassen dochters.

Ethische Code


Moraliteit (sīla) is een fundamenteel aspect van het boeddhistische pad. De Boeddha onderwees vijf morele leefregels die ten grondslag liggen aan heilzaam moreel gedrag:

  1. Afzien van doden
  2. Afzien van stelen
  3. Afzien van seksueel wangedrag
  4. Afzien van verkeerd spreken
  5. Afzien van het gebruik van bedwelmende middelen die voor onoplettendheid zorgen

Wij vinden een vaste verdieping in sīla, en in het verlengde daarvan schaamte en angst voor moreel wangedrag (ottapa en hiri), voor elke boeddhistische beoefenaar van belang, voor een meditatie leraar essentieel.

Zonder moraliteit kan concentratie (samādhi) en wijsheid (pañña) simpelweg niet ontstaan. Moreel gedrag is een directe voorwaarde, een conditie voor het opkomen van concentratie en wijsheid.

Zonder concentratie en wijsheid is het onmogelijk om een leerling echt diepgaand en persoonlijk te begeleiden. Er wordt dan in het beste geval niets meer dan opgedane boekenwijsheid overgedragen, in het ergste geval de onheilzame eigen beperkingen.

Wij nemen nadrukkelijk afstand van, en veroordelen, leraren die zich schuldig maken aan seksueel misbruik of ander schadelijk wangedrag.

In het verlengde hiervan vinden wij elke vorm van seksueel contact tussen leraar en leerling te allen tijde onwenselijk en niet passend binnen de intieme spirituele relatie tussen leraar en leerling. Bovenal moet de leraar-leerling relatie veilig zijn zodat men zich volledig en zonder zorgen met de beoefening bezig kan houden.

Mocht je onverhoopt toch een probleem in het contact ervaren, spreek ons daar dan direct op aan, of maak gebruik van de vertrouwenspersoon van de BUN.