Ahba spreekt in deze video kort over meditatie. Hij benadrukt het belang van de dagelijkse beoefening, het je beperken tot één meditatie-systeem en het op de Boeddha gericht houden van de intentie, om zo langzaam maar zeker concentratie te ontwikkelen.

De boodschap is van een schone eenvoud en is er voor bedoeld om iedereen in Nederland in de gelegenheid te stellen Ahba een keer te zien spreken.