De Khuddakapatha, een latere toevoeging aan de Pali Canon, bevat díe teksten die — vanuit het oogpunt van de Sanghade essentie van de Leer van de Boeddha op de meest aanschouwelijke manier weergeeft.

Het boek kan best worden opgevat als een handig compendium dat door de monniken gebruikt werd als een vaardig werkinstrument bij het doorgeven van de Leer. Een boeddhistische handleiding als het ware voor dagelijks gebruik bij de instructie van de leken.

Het praktische nut van de Khuddakapatha wordt gestaafd door het feit dat veel van deze teksten — over de eeuwen heen — nog dagelijks worden gezongen door volgelingen van het Theravāda.