Een kor­te demon­stra­tie van de samat­ha medi­ta­tie op het woord Bud­dho, zoals onder­we­zen door Ahba (Luang por Opart). Het hier gebruik­te volu­me en de toon­hoog­te zijn slechts een voor­beeld, tij­dens de eigen medi­ta­tie kan met toon­hoog­te, snel­heid, volu­me en cadans wor­den geëx­pe­ri­men­teerd. NB: Wij raden het ten zeer­ste af om deze medi­ta­tie tech­niek te beoe­fe­nen zon­der de bege­lei­ding van een erva­ren leraar! Wil je meer weten? Neem dan con­tact met ons op. Deze demon­stra­tie is opge­no­men in de Bodh­gaya tem­pel van Ahba’s kloos­ter (Wat Chong Kham), Thai­land.

Schrijf je in voor nieuws en updates!

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?