De Abdhi­d­ham­mat­t­ha Sangaha van de eer­waar­de Anurud­dha is een mees­ter­werk. Het is een van de meest belang­rij­ke en invloed­rij­ke wer­ken van het The­ra­va­da Boed­dhis­me en behoort samen met de Visud­dhimag­ga, geschre­ven door de eer­waar­de Bud­dha­go­sa, tot de stan­daard­wer­ken voor ieder­een die zich in de oude boed­dhis­ti­sche stro­ming wil ver­die­pen. In negen kor­te hoofd­stuk­ken wordt de Abhi­d­ham­ma samen­ge­vat, de diep­zin­ni­ge leer over de ultie­me rea­li­teit die in de Pali Canon zeven dik­ke boe­ken omvat. Het hier­bo­ven weer­ge­ge­ven werk is een Engel­se ver­ta­ling voor­zien van uit­leg door Bhik­khu Bodhi. Wie meer wil weten over de Abhi­d­ham­mat­t­ha Sangaha kan bij­voor­beeld eens op onze Abhi­d­ham­ma pagi­na kij­ken, waar wij ook aan een Neder­land­se ver­ta­ling van de Sangaha wer­ken.

Schrijf je in voor nieuws en updates!

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak (het kost geen geld, wel eigen inspanning).

Is de stap naar meditatie nog te groot? Kom dan bijvoorbeeld langs voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven? Waar staat spanning op de boog?