Dit boek, in het Nederlands uitgegeven met de titel ‘Abhidhamma in het dagelijks leven’ is een mooi studieboekvoor iedereen die zich verder in de Abhidhamma wil verdiepen.

Het is echt een studieboek, compleet met vragen aan het einde van elk hoofdstuk om te controleren of je de inhoud wel hebt begrepen.

Toch is het geen droog studieboek, maar een knap geschreven werk dat probeert de abhidhamma tastbaar te maken binnen de daglijkse ervaringswereld.