Welkom


Een geconcentreerd bewustzijn is in het hier en nu, rustig, kalm en vredig. Met een dergelijk bewustzijn zie je de dingen zoals ze zijn en verwerf je inzichten die je niet uit boeken kunt halen. Door deze inzichten kom je tot een tevredener en gelukkiger bestaan. Je moet het alleen zelf doen, want niemand anders dan jij kan jouw bewustzijn bevrijden.

Om de concentratie en wijsheid te ontwikkelen die nodig is voor een vrij bewustzijn beoefenen wij Buddho meditatie. Dit is een traditioneel meditatiesysteem dat zijn oorsprong vindt in het Theravada Boeddhisme. In Nederland wordt deze meditatie onderwezen door Herman Schreuder, die het op zijn beurt leerde van Aba, een Birmese meditatieleraar die nu abt is van een groot boeddhistisch klooster in Noord-Thailand.

De basis van deze vorm van meditatie ligt in het er zelf mee aan de slag gaan, er elke dag mee bezig zijn. In Nederland bestaat de mogelijkheid deze meditatie naast de individuele beoefening in groepsverband te doen. Naast het mediteren bestuderen degenen die dit leuk en inspirerend vinden de boeddhistische filosofie, waaronder de Abhidhamma, de leer over de ware natuur van de dingen. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Op de hoogte blijven van nieuws en updates? Schrijf je dan in voor onze blog.

Leraren


De Buddho meditatie kan niet met succes zonder leraar beoefend worden. Het concentratieproces is subtiel en zit vol valkuilen waar iemand die de weg al belopen heeft je op kan wijzen. Anders loop je het risico je van alles in te beelden. De ervaring leert dat in je meditatie alles wordt uitvergroot. Omdat je nog niet de wijsheid hebt om dingen te zien zoals ze zijn is begeleiding een must. Aan het hoofd van deze methode staat onze leraar Aba in Thailand, in Nederland biedt Herman Schreuder de nodige begeleiding.

Aba

Aba (in Thailand bekend als Luang Por Opart) is al meer dan 30 jaar abt van een groot klooster in Noord-Thailand. Daarvoor stond hij in Birma bekend als een vooraanstaand concentratie meditatieleraar en kenner van de Abhidhamma, de hogere leer van de Boeddha. In de loop van de jaren hebben vele duizenden bezoekers de weg naar zijn klooster weten te vinden. In het klooster wonen nu ongeveer 25 monniken en 200 novicen. Het klooster is voornamelijk een boeddhistische school waar de leringen van de Boeddha worden gedoceerd. Ook leren de monniken Pali, de taal die destijds werd gebruikt om de leringen van de Boeddha op te schrijven.

Als vooraanstaand abt heeft Aba nog tal van andere verantwoordelijkheden en taken naast het runnen van het klooster. Zo adviseert hij bijvoorbeeld ook de regering in Bangkok over religieuze zaken. In Thailand heeft hij inmiddels een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn werk.

Aba geeft aan een klein aantal mensen les in het Buddho meditatiesysteem. Hij heeft uitgelegd dat als het gaat om zicht krijgen op de werking van je eigen bewustzijn, het belangrijkste obstakel het gebrek of de afwezigheid van concentratie is, dat wil zeggen het vermogen om je aandacht langere tijd op een object te kunnen houden. Zijn methode, mits consequent toegepast, levert gegarandeerd resultaat, en dit is toetsbaar voor iedereen die zich hiervoor wil inzetten.

Herman

In Nederland onderwijst Herman Schreuder de Buddho meditatie. Hij beoefent deze meditatie al meer dan 30 jaar. Nagenoeg elk jaar gaat hij naar het klooster in Thailand om zijn bewustzijn verder te ontwikkelen. Op de vraag wat hij met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan wil doen, antwoordt hij:

“Mijn leraar heeft al die jaren de moeite genomen mij dingen uit te leggen over de meditatie, over de werking van mijn bewustzijn en hoe de mentale wereld überhaupt in elkaar steekt. Hij hielp mij altijd als ik weer eens uit de bocht vloog. Ik ben daar intens dankbaar voor. Vanuit deze dankbaarheid en mijn betrokkenheid met mijn medemens heb ik de wens op mijn beurt mensen in Nederland de gelegenheid te geven kennis te nemen van deze wonderschone meditatiemethodiek, die mijn leven zo veel goeds heeft gebracht.

Ik begeleid iedereen die echt belangstelling heeft om iets aan zijn eigen bewustzijn te willen veranderen. Deze methode richt zich in eerste instantie op het tot rust brengen van die wilde bosaap in ons hoofd, zodat we de dingen meer kunnen zien zoals ze werkelijk zijn en niet zoals ze zich aan onze overspannen geest voordoen”.

Herman is getrouwd en heeft twee volwassen dochters.

Meditatie Systeem


Buddho meditatie is een boeddhistische concentratie (samatha) meditatie. De Buddho concentratiemethodiek is een vorm van Buddhanussati meditatie, het richten van het bewustzijn op de kwaliteiten van de Boeddha. In deze methodiek is het geluid dat je genereert door hardop het woord Buddho keer op keer te herhalen het meditatie-object.

Door je bewustzijn keer op keer op dit meditatie-object te richten ontwikkel je concentratie. Concentratie is een voorwaarde voor het ontstaan van wijsheid. Met concentratie en wijsheid zie je de dingen zoals ze zijn en dan kun je de dingen loslaten.

Met andere woorden, je werkt met deze methode aan het boeddhistische pad naar de volledige bevrijding, Nibbana (Sanskriet: Nirvana). In dat proces vernietig je mentale vergiften zoals hebberigheid, haat en onwetendheid en schep je de voorwaarden voor een werkelijk gelukkig bestaan. Buddho meditatie geeft je dus de mogelijkheid om elke dag aan jezelf te werken, door telkens meer in het hier en nu aanwezig te zijn.

Geluid is een relatief makkelijk meditatie-object om mee te beginnen. Waarom? Met meditatie probeer je je bewustzijn stil te krijgen. Maar je bewustzijn wil dit in eerste instantie helemaal niet! Het gaat er, waar het de kans krijgt, met je vandoor. Naar het verleden, naar de toekomst. Het heeft ideeën, meningen, problemen, noem het maar op. Als je nog geen concentratie hebt is alles wat er daarnaast aan afleiding bij komt een extra obstakel, een extra mogelijkheid voor het bewustzijn om niet stil te hoeven zijn. Met name dingen zien of horen maakt het krijgen van concentratie heel erg moeilijk.

Visuele input is makkelijk uit te schakelen door simpelweg de ogen te sluiten. Met geluid is dat een ander verhaal. Als je in Nederland woont is de kans groot dat je altijd geluid om je heen hoort. Een brommer die langs rijdt, een sirene, de buren, etc. Omdat je bij Buddho meditatie zelf geluid maakt, en dit geluid vrijwel altijd het omgevingsgeluid overstemt, heb je hier geen last van. Het geluid is op deze manier een extra bescherming. In vergelijking tot bijvoorbeeld de ademhaling is het daarom makkelijker, mede omdat bij het maken van je eigen geluid je ook zaken hebt als ritme, volume, toonhoogte en cadans die je kunnen helpen om je mind geconcentreerd te krijgen.

Aba leert dat het geluid van het woord Buddho de sleutel is tot concentratie. Je bouwt er een sterk fundament mee op. Als je een sterk fundament hebt kan je overstappen op andere meditatie-objecten zoals de ademhaling of metta (liefde-vriendelijkheid). Dit gebeurt altijd op aangeven van de leraar omdat alleen die kan overzien of je bewustzijn er klaar voor is.

Lees meer over

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak met Herman.

Misschien is de stap naar meditatie nu nog te groot voor je. Overweeg dan eens om langs te komen voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven en waar staat spanning op de boog?

De Eerste Stap

Bhikkhu Bodhi schrijft in zijn boek 'The All-Embracing Net of Views': "Het is de ervaring van lijden (dukkha) die een persoon er toe aanzet te leer van de Boeddha op te zoeken, maar het is wijsheid of inzicht dat ervoor zorgt dat de leer wordt geaccepteerd en stappen op het pad worden gezet. Want om het pad te betreden moet worden ingezien dat lijden niet een toevallige bijkomstigheid is van het leven waar simpele verzachting voor mogelijk is, maar inherent aan het bestaan zelf; en je moet je realiseren dat de oorzaak niet de omstandigheden zijn, maar de eigen wanen en verlangens, die recht gezet kunnen worden door het voorgeschreven pad te volgen. Dit is de eerste essentiële stap zonder welke de grote mars naar bevrijding niet zou kunnen beginnen. En net als dat de laatste stap van een lange reis niet wezenlijk verschilt van de eerste, maar enkel in de positie in de serie, net zo is de uiteindelijke doorbraak van wijsheid waarmee onwetendheid wordt vernietigd en verlichting wordt verkregen in essentie niet anders, maar verschilt deze enkel in kracht, helderheid en doordringendheid, van de eerste roering van wijsheid die de persoon aan heeft gezet tot de lange en lastige mars."