Welkom


Een geconcentreerd bewustzijn is in het hier en nu, rustig, kalm en vredig. Met een dergelijk bewustzijn zie je de dingen zoals ze zijn en verwerf je inzichten die je niet uit boeken kunt halen. Door deze inzichten kom je tot een tevredener en gelukkiger bestaan. Je moet het alleen zelf doen, want niemand anders dan jij kan jouw bewustzijn bevrijden.

Om de concentratie en wijsheid te ontwikkelen die nodig zijn voor een vrij bewustzijn beoefenen wij Buddho meditatie. Dit is een traditioneel meditatiesysteem dat zijn oorsprong vindt in het Theravada Boeddhisme. In Nederland wordt deze meditatie onderwezen door Herman Schreuder, die het op zijn beurt leerde van Ahba, een Birmese meditatieleraar die nu abt is van een groot boeddhistisch klooster in Noord-Thailand.

De basis van deze vorm van meditatie ligt in het er zelf mee aan de slag gaan, er elke dag mee bezig zijn. In Nederland bestaat de mogelijkheid deze meditatie naast de individuele beoefening in groepsverband te doen. Naast het mediteren bestuderen degenen die dit leuk en inspirerend vinden de boeddhistische filosofie, waaronder de Abhidhamma, de leer over de ware natuur van de dingen. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Op de hoogte blijven van nieuws en updates? Schrijf je dan in voor onze blog.

Leraren


Buddho meditatie kan niet met succes zonder leraar worden beoefend. Het concentratieproces is subtiel en zit vol valkuilen waar iemand die de weg al belopen heeft je op kan wijzen. Anders loop je het risico je van alles in te beelden, dingen belangrijk of mooi te vinden die dat niet zijn. Je hebt dan even een duwtje nodig om weer op het rechte pad te komen en niet af te dwalen. Ook leert de ervaring dat alles in je meditatie wordt uitvergroot en zijn er ervaringen die je niet kan plaatsen. Het kan dan erg fijn zijn om dit te kunnen bespreken.

Uiteindelijk heb je simpelweg (nog) niet de wijsheid om de dingen te zien zoals ze zijn, zelfs niet om je eigen proces op waarde te schatten. Het is bijvoorbeeld moeilijk om geduldig en volharderd te zijn, misschien denk je wel dat je het niet kan, dat het je niet gaat lukken of dat verdere inspanning gewoon niet loont. Een leraar biedt dan de nodige inspiratie, een kijkje naar wat mogelijk is, ook voor jou. Aan het hoofd van deze methode staat onze leraar Ahba in Thailand, in Nederland biedt Herman Schreuder de nodige begeleiding.

Ahba

Ahba ('Ahba' is Birmees voor vader) is ergens in de jaren '50 van de vorige eeuw als monnik uit de bossen in Myanmar verschenen. In 1954 nam hij deel aan de zesde boeddhistische raadsvergadering in Myanmar waar hij het belang van concentratie (samatha) benadrukte, gebasseerd op zijn diepe ervaring hiermee. In 1961 verbleef hij in Mukyawann en werd al snel bekend als de Mukyawann Sayadaw (Sayadaw is een eervolle Birmese title voor een hoge monnik) vanwege zijn enorme concentratie en kennis van alle aspecten van de Dhamma. In 1969 werd hij als vooraanstaand meditatie- en Abhidhammaleraar abt van een groot klooster in Yangon. Door zijn steeds toenemende invloed vormde hij echter een dreiging voor de (militaire) junta en vluchte derhalve noodgedwongen op een nacht in 1981 naar Thailand, waar hij in de bergen van Noord-Thailand intrek vond in een klein, van oorsprong Birmees, houten kloostertje, zonder water of electriciteit. Sindsdien is zijn klooster uitgegroeid tot een van de grootste kloosters in Noord-Thailand en in de loop van de jaren hebben vele duizenden bezoekers de weg naar zijn klooster weten te vinden. In Thailand is hij bekend als Luang Por Opart ('Luang Por' betekend eerwaarde vader).

In het klooster wonen nu ongeveer 25 monniken en 200 novicen. Het klooster is voornamelijk een boeddhistische school waar de leringen van de Boeddha worden gedoceerd. Ook leren de monniken Pali, de taal die destijds werd gebruikt om de leringen van de Boeddha op te schrijven. Ahba's school staat al jaren in de top drie van beste scholen van Thailand, en er wordt vol bewondering gekeken hoe hij dit vanuit het niets heeft opgebouwd. In Thailand heeft hij inmiddels een koninklijke onderscheiding gekregen en is zijn klooster tot koningsklooster benoemd.

Ahba geeft aan een klein aantal mensen les in het Buddho meditatiesysteem. Hij heeft uitgelegd dat als het gaat om zicht krijgen op de werking van je eigen bewustzijn, het belangrijkste obstakel het gebrek of de afwezigheid van concentratie is. Mensen willen veel te snel. Ze willen inzichten zonder eerst een fundament van moraliteit en concentratie te hebben ontwikkeld om wijsheid natuurlijk te kunnen laten ontstaan.

Herman

In Nederland onderwijst Herman Schreuder de Buddho meditatie. Herman vond Ahba in 1983 na een zoektocht die hem van Myanmar naar Ahba's klooster in Noord-Thailand had geleid. Later gaf Ahba aan dat hij Herman had geroepen omdat het tijd was om verder te gaan. Sinds de eerste ontmoeting beoefent Herman het concentratie systeem intensief, met vrijwel jaarlijks lange retraites, om zijn bewustzijn verder te ontwikkelen. In 1998 is Herman ceremonieel door Ahba tot leraar benoemd op basis van zijn ervaring en verworven moraliteit, concentratie en wijsheid. Op de vraag wat hij met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan wil doen, antwoordt hij:

“Mijn leraar heeft al die jaren de moeite genomen mij dingen uit te leggen over de meditatie, over de werking van mijn bewustzijn en hoe de mentale wereld überhaupt in elkaar steekt. Hij hielp mij altijd als ik weer eens uit de bocht vloog. Ik ben daar intens dankbaar voor. Vanuit deze dankbaarheid en mijn betrokkenheid met mijn medemens heb ik de wens op mijn beurt mensen in Nederland de gelegenheid te geven kennis te nemen van deze wonderschone meditatiemethodiek, die mijn leven zo veel goeds heeft gebracht.

“Ik begeleid iedereen die echt belangstelling heeft om iets aan zijn eigen bewustzijn te willen veranderen. Deze methode richt zich in eerste instantie op het tot rust brengen van die wilde bosaap in ons hoofd, zodat we de dingen meer kunnen zien zoals ze werkelijk zijn en niet zoals ze zich aan onze overspannen geest voordoen.”

Herman is getrouwd en heeft twee volwassen dochters.

Wat is Buddho Meditatie?


Buddho meditatie is een boeddhistisch concentratie (samatha) meditatiesysteem. Het is een vorm van Buddhanussati meditatie, het richten van het bewustzijn op de kwaliteiten van de Boeddha.

Het meditatiesysteem omhelst het gehele graduele pad van moraliteit (sila), concentratie (samadhi) en wijsheid (pañña) zoals onderwezen door de Boeddha. Zo dienen de beoefening van moraliteit en mindfulness (sati) in het dagelijks leven als voorwaarde voor verdieping tijdens de beoefening van meditatie. Als er geen moraliteit is kan er geen diepe concentratie zijn.

Tijdens het mediteren richt je je op de kwaliteiten van de Boeddha door je te richten op het geluid dat je genereert door hardop het woord Buddho keer op keer te herhalen. Zo wordt je bewustzijn langzaam maar zeker stil, schoon en helder. Concentratie komt dan vanzelf. Je kunt het niet forceren, alleen laten ontstaan, steeds dieper, totdat je alle zintuigen af kunt sluiten en er enkel bewustzijn gericht op Buddho is.

Concentratie is een keiharde voorwaarde voor het ontstaan van wijsheid, iets dat vandaag de dag door veel mensen wordt genegeerd. Met concentratie zie je de dingen objectief, zoals ze zijn en kun je loslaten. Wijsheid komt dan vanzelf, langzaam maar zeker, gemakkelijk. Buddho meditatie geeft je zo de mogelijkheid om elke dag aan jezelf te werken. Je werkt aan het boeddhistische pad naar de volledige bevrijding, Nibbana (Sanskriet: Nirvana). In dat proces vernietig je mentale vergiften zoals hebberigheid, haat en onwetendheid. Door los te laten en in het hier en nu te leven schep je de voorwaarden voor een werkelijk gelukkig bestaan. Het enige dat nodig is, is je eigen geduldige en volhardende inspanning.

Waarom geluid?

Geluid is een relatief makkelijk meditatie-object om mee te beginnen. Waarom? Met meditatie probeer je je bewustzijn stil te krijgen. Maar je bewustzijn wil dit in eerste instantie helemaal niet! Het gaat er, waar het de kans krijgt, met je vandoor. Naar het verleden, naar de toekomst. Het heeft ideeën, meningen, problemen, noem het maar op. Als je nog geen concentratie hebt is alles wat er daarnaast aan afleiding bij komt een extra obstakel, een extra mogelijkheid voor het bewustzijn om niet stil te hoeven zijn. Met name dingen zien of horen maakt het krijgen van concentratie heel erg moeilijk.

Visuele input is makkelijk uit te schakelen door simpelweg de ogen te sluiten. Met geluid is dat een ander verhaal. Als je in Nederland woont is de kans groot dat je altijd geluid om je heen hoort. Een brommer die langs rijdt, een sirene, de buren, etc. Omdat je bij Buddho meditatie zelf geluid maakt, en dit geluid vrijwel altijd het omgevingsgeluid overstemt, heb je hier geen last van. Het geluid is op deze manier een extra bescherming. In vergelijking tot bijvoorbeeld de ademhaling is het daarom makkelijker, mede omdat bij het maken van je eigen geluid je ook zaken hebt als ritme, volume, toonhoogte en cadans die je kunnen helpen om je mind geconcentreerd te krijgen.

Ahba leert dat het geluid van het woord Buddho de sleutel is tot concentratie. Je bouwt er een sterk fundament mee op. Als je een sterk fundament hebt kan je overstappen op andere meditatie-objecten zoals de ademhaling of metta (liefde-vriendelijkheid). Dit gebeurt altijd op aangeven van de leraar omdat alleen die kan overzien of je bewustzijn er klaar voor is.

De Eerste Stap

De meeste mensen kennen de gezegde 'een reis van duizend mijl begint met de eerste stap'. Dit geld ook voor de graduele boeddhistische weg van moraliteit, concentratie en wijsheid. Bhikkhu Bodhi schrijft hier heel mooi over in zijn boek 'The All-Embracing Net of Views':

Het is de ervaring van lijden (dukkha) die een persoon er toe aanzet de leer van de Boeddha op te zoeken, maar het is wijsheid of inzicht dat ervoor zorgt dat de leer wordt geaccepteerd en stappen op het pad worden gezet. Want om het pad te betreden moet worden ingezien dat lijden niet een toevallige bijkomstigheid is van het leven waar simpele verzachting voor mogelijk is, maar inherent aan het bestaan zelf; en je moet je realiseren dat de oorzaak niet de omstandigheden zijn, maar de eigen wanen en verlangens, die recht gezet kunnen worden door het voorgeschreven pad te volgen. Dit is de eerste essentiële stap zonder welke de grote mars naar bevrijding niet zou kunnen beginnen. En net als dat de laatste stap van een lange reis niet wezenlijk verschilt van de eerste, maar enkel in de positie in de serie, net zo is de uiteindelijke doorbraak van wijsheid waarmee onwetendheid wordt vernietigd en verlichting wordt verkregen in essentie niet anders, maar verschilt deze enkel in kracht, helderheid en doordringendheid, van de eerste roering van wijsheid die de persoon aan heeft gezet tot de lange en lastige mars.

Eens persoonlijk verder praten? Neem dan contact met ons op!

Praktische informatie


Wie mediteert er?

Buddho meditatie wordt door een diverse groep mensen beoefend. Mannen en vrouwen, jong en oud (op dit moment van 20 tot in de 80), van wetenschapper tot kunstenaar, overtuigd Boeddhist en nog zoekende. Het maakt niet uit, iedereen is welkom.

Waar wordt gemediteerd?

De basis van de beoefening ligt in de eigen dagelijkse meditatie, dat is dus gewoon thuis. De huidige groep beoefenaren is verspreid over heel Nederland. Persoonlijke gesprekken met Herman vinden in Driebergen plaats, maar natuurlijk kan dit ook deels via de telefoon of de mail. Daarnaast is er de mogelijkheid voor wie daar beheoefte aan heeft mee te doen aan groepsmeditaties, de ervaring leert dat dit motiverend kan werken. Er zijn maandelijks groepsmeditaties in Driebergen en Deventer, en tweewekelijks in Hilversum.

Wat kost het?

Eigen inspanning, geen geld. Herman onderwijst de Dhamma en het Buddho meditatie systeem uit liefde en de diepgaande overtuiging hier anderen mee te kunnen helpen. De afspraken en eventuele verdere begeleiding zijn dan ook geheel vrijblijvend en gratis. Voor de groepsmeditaties in Driebergen wordt een bijdrage aan de zaalhuur gevraagd, de groepssessies in Hilversum en Deventer zijn gratis. Voor de jaarlijkse retraites in Nederland (in retraite centrum Metta Vihara) wordt een bijdrage voor de kamerhuur naar draagkracht gevraagd. Retraites naar Ahba in Thailand kosten het vliegticket en datgene dat je aan hem wil doneren.

Contact


Neem contact op voor meer informatie over de meditatie of voor het maken van een afspraak.

Misschien is de stap naar meditatie nu nog te groot voor je. Overweeg dan eens om langs te komen voor een gesprek over zingeving. Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in het leven en waar staat spanning op de boog?